Gr. I Pszczółki – zamierzenia

Zamierzenia w marcu dla Gr. I Pszczółek

1. Idzie wiosna

  • dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia
  • zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia
  • rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury

2. Pani wiosna

  • dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny
  • wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku