Gr.I Pszczółki zamierzenia

Zamierzenia w kwietniu dla Gr. I Pszczółek

1. WIOSENNY OGRÓD:

  • zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną;
  • poznanie pracy ogrodnika – czynności, jakie wykonuje, i narzędzi pracy;
  • poznanie etapów wzrostu rośliny.

2. WSZĘDZIE WIOSNA:

  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną;
  • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące