Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w dniu 12 marca o godz. 9.00.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram dyżurów Dyrektora przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 • 12.03.2018 (poniedziałek) – od godziny 16.00- 17.00
 • 13.03.2018 (wtorek) – od godziny 16.00- 17.00
 • 14.03.2018 (środa) – od godziny 8.00- 10.00
 • 15.03.2018 (czwartek) – od godziny 15.00- 17.00
 • 16.03.2018 (piątek)- od godziny 8.00- 10.00
 • 19.03.2018 (poniedziałek) – od godziny 16.00- 17.00
 • 20.03.2018 (wtorek) – od godziny 16.00- 17.00
 • 21.03.2018 (środa) – od godziny 08.00- 15.00
 • 22.03.2018 (czwartek) – od godziny 15.00- 17.00
 • 23.03.2018 (piątek)- od godziny 8.00- 15.00

Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą niezbędne załączniki:

 1. Niezbędne oświadczenia
 2. Inne dokumenty potwierdzające spełniania zaznaczonych kryteriów (zgodnie z ogłoszonymi zasadami rekrutacji).

Wnioski bez załączników potwierdzających zaznaczone przez Rodzica kryteria nie będą przyjmowane.