Kadry

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki, które wzbogacają swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnorodnych kursach, warsztatach, studiach podyplomowych. Każda grupa ma do pomocy panią woźną oraz dodatkowo w grupie dzieci najmłodszych pomaga pomoc nauczyciela.
Panie z obsługi dbają o czystość w przedszkolu i pomagają dzieciom w czasie zajęć oraz czynnościach życia codziennego.
Naszą kuchnię prowadzą 3 panie oraz intendentka przedszkola.


Dyrektor Przedszkola mgr Iwona Karbownik
Nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia wyższe na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe oraz studia podyplomowe:

  1. Studia podyplomowe z zakresu zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością.
  2. Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Pani Lucyna
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie Wczesnej Edukacji.


Pani Małgosia
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studium nauczycielskie, studia magisterskie na kierunku pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, studia podyplomowe terapia pedagogiczna.


Pani Małgosia
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika, studia licencjackie Wczesna Edukacja i Logopedia oraz Podyplomowe Uzupełniające Studium Terapii Logopedycznej.


Pani Jola
Nauczyciel mianowany

Ukończone studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne, studia magisterskie na kierunku Pedagogika Ogólna, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej oraz medyczne studium terapii zajęciowej.


Pani Magda
Nauczyciel kontraktowy
Ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego.


Pani Grażyna
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnym z wychowania przedszkolnym.


Pani Dorota
Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie wczesnej edukacji i logopedii.


Pani Daria
Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna , studia magisterskie pedagogika, studia podyplomowe wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe wczesne nauczanie języka angielskiego.


Pani Magda
Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia magisterskie w specjalności pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji.


Pani Karina
Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia licencjackie w zakresie edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


Pani Edyta
Nauczyciel mianowany

Ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, studia podyplomowe w zakresie edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.