Sprawy organizacyjne.

Organem prowadzącym nasze przedszkole jest gmina Gdańsk.
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul: Kartuska 5
80-803 Gdańsk
Tel.: 058 323 67 00
Organem nadzorującym jest Pomorski Kurator Oświaty.
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
tel. 058 322 29 00
Pracujemy z dziełami w oparciu o programy wychowania przedszkolnego oraz programy autorskie:

 • „Kocham przedszkole” – program wychowanie przedszkolnego Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek
 • „Klucz do uczenia się”, moduły:
  • Matematyka,
  • Matematyka sensoryczna,
  • Program literacki,
  • „Od bazgrania do pisania”,
  • Konstrukcje,
  • Gry rozwijające,
  • Ja – ty – świat,
  • Program badawczy.
  • „Program wychowawczy dla dzieci z Przedszkola nr 15 w Gdańsku”
  • „Program adaptacyjny dla dzieci z Przedszkola nr 15 w Gdańsku”

W ramach programu adaptacyjnego oferujemy:

 • spotkanie z psychologiem : „Jak przygotował siebie i dziecko do przedszkola”
 • dla dzieci najmłodszych zajęcia adaptacyjne z rodzicami

Opłaty za przedszkole

Opłata za przedszkole wynosi 1 zł za godzinę poza podstawą programową.

Koszty posiłków od 01.04.2018 : 8,50 zł za każdy dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Przedszkole realizuje podstawę programową w godzinach od 8:00 do 13:00
Rodzice przyprowadzają dzieci do 8:30
Zgonie z uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XLVII/1426/18 z dnia 25.01.2018 wprowadzono ulgi w odpłatności.
Wysokość opłaty stałej za przedszkole, w przypadku, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego zostaje obniżona do:

 • 80% za pierwsze dziecko,
 • 40% za drugie dziecko,
 • 20% za trzecie i dalsze dzieci,

kwoty określonej dla jednego dziecka.
Zwolnione z opłaty stałej są:

 • dzieci niepełnosprawne,
 • dzieci rodziców zamieszkałych w Domu Samotnej Matki lub schronisku.

Wnoszenie opłat za przedszkole:
Umożliwiamy rodzicom wnoszenie opłat za przedszkole na konto:

 • 59 1240 1268 1111 0010 3830 8704 za żywienie
 • 92 1240 1268 1111 0010 3830 8498 za opłatę stałą

Składkę na Radę Rodziców można wpłacał na konto:

 • 95 1240 1255 1111 0000 1524 2587

Opłata na Radę Rodziców wynosi 50 zł. miesięcznie

 

Rodzice mogą dokonywać wpłat tylko na konto. Termin płatności do 10 każdego miesiąca.
Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów we wtorki od godziny 16:00 do 17:00
Sprawy pilne – po umówieniu terminu telefoniczne 058 341 04 09.