Sprawy organizacyjne.

Organem prowadzącym nasze przedszkole jest gmina Gdańsk.
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul: Kartuska 5
80-803 Gdańsk
Tel.: 058 323 67 00
Organem nadzorującym jest Pomorski Kurator Oświaty.
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
tel. 058 322 29 00
Pracujemy z dziełami w oparciu o programy wychowania przedszkolnego oraz programy autorskie:

 • „Kocham przedszkole” – program wychowanie przedszkolnego Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek
 • „Klucz do uczenia się”, moduły:
  • Matematyka,
  • Matematyka sensoryczna,
  • Program literacki,
  • „Od bazgrania do pisania”,
  • Konstrukcje,
  • Gry rozwijające,
  • Ja – ty – świat,
  • Program badawczy.
  • „Program wychowawczy dla dzieci z Przedszkola nr 15 w Gdańsku”
  • „Program adaptacyjny dla dzieci z Przedszkola nr 15 w Gdańsku”

W ramach programu adaptacyjnego oferujemy:

 • spotkanie z psychologiem : „Jak przygotował siebie i dziecko do przedszkola”
 • dla dzieci najmłodszych zajęcia adaptacyjne z rodzicami

Opłaty za przedszkole

Opłata za przedszkole wynosi 1 zł za godzinę poza podstawą programową.

Koszty posiłków od 01.04.2018 : 8,50 zł za każdy dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Przedszkole realizuje podstawę programową w godzinach od 8:00 do 13:00
Rodzice przyprowadzają dzieci do 8:30
Zgonie z uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XLVII/1426/18 z dnia 25.01.2018 wprowadzono ulgi w odpłatności.
Wysokość opłaty stałej za przedszkole, w przypadku, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego zostaje obniżona do:

 • 80% za pierwsze dziecko,
 • 40% za drugie dziecko,
 • 20% za trzecie i dalsze dzieci,

kwoty określonej dla jednego dziecka.
Zwolnione z opłaty stałej są:

 • dzieci niepełnosprawne,
 • dzieci rodziców zamieszkałych w Domu Samotnej Matki lub schronisku.

Wnoszenie opłat za przedszkole:
Umożliwiamy rodzicom wnoszenie opłat za przedszkole na konto:

 • 59 1240 1268 1111 0010 3830 8704 za żywienie
 • 92 1240 1268 1111 0010 3830 8498 za opłatę stałą

Składkę na Radę Rodziców można wpłacał na konto:

 • 95 1240 1255 1111 0000 1524 2587

Opłata na Radę Rodziców wynosi 50 zł. miesięcznie

Zajęcia dodatkowe:

 1. Język angielski – 40 zł grupa 15 osobowa,
 2. Zajęcia rytmiczno muzyczne – 2x w tygodniu – opłacane ze składki Rady Rodziców
 3. Zajęcia taneczne – 1 x w tygodniu – opłacane ze składki Rady Rodziców
 4. Konsultacje z psychologiem – opłacane ze składki Rady Rodziców

Rodzice mogą dokonywać wpłat tylko na konto. Termin płatności do 10 każdego miesiąca.
Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów we wtorki od godziny 16:00 do 17:00
Sprawy pilne – po umówieniu terminu telefoniczne 058 341 04 09.