Rada rodziców

Bardzo istotnym elementem pracy z dziećmi w przedszkolu jest współdziałanie i dobry kontakt z rodzicami. Zachęcamy Rodziców do uczestniczenia, zaangażowania w życie całego przedszkola i poszczególnych grup.
Wspólnie z rodzicami wprowadzamy dzieci w świat tradycji a także tworzymy nasze własne zwyczaje (festyny, imprezy z okazji świąt, urodziny).
Widzimy, że mamy bardzo mądrych i kochających swoje dzieci rodziców. Dzięki ich pomocy możemy realizował różne tematy w ciekawy inspirujący sposób. Rodzice wspomagają nas zarówno w sposób materialny jak też bezpośrednio, poprzez przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności. Ze swojej strony staramy się wspierał rodziców w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych. Organizujemy spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem. Dzielimy się swoją wiedzą

Zapraszamy do czynnego udziału:

 • w zajęciach współuczestniczących,
 • zajęciach otwartych,
 • uroczystościach i festynach rodzinnych.

Składki jakie rodzice wpłacają są wydawane na:

 • zajęcia rytmiczno taneczne, które odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie,
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne w wykonaniu profesjonalnych zespołów (raz w miesiącu),
 • zabawa karnawałowo – choinkowa,
 • upominki dla dzieci: na Mikołaja, z okazji zabawy karnawałowej, wielkanocna niespodzianka, z okazji Dnia Dziecka, na pożegnanie przedszkola,
 • dofinansowanie wycieczki,
 • nagrody i dyplomy organizowanych przez przedszkole konkursów,
 • psychologa, który prowadzi indywidualne konsultacje, badania dzieci oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
 • zabawki, książki i pomoce dla dzieci,
 • Materiały do ogrodu i sal zabaw (co roczna wymiana piasku w piaskownicach, zakup ziemi, nasion, sadzonek, farb itp.)

Rada rodziców pracuje w oparciu o regulamin